Cáp dự ứng lực bán buôn và bán lẻ

Cáp dự ứng lực sử dụng cho các công trình cầu đường, nhà cao tầng tại Việt Nam, thường là cáp của hãng Silvery Dragon - Thiên Tân - TQ; Đây là hãng cáp đã có mặt ở 65 nước trên thế giới. Loại cáp thường sử dụng là loại không vỏ bọc, bao gồm 7 sợi cáp có đường kính 12.7mm hoặc 15.24mm theo tiêu chuẩn ASTM A416 - 2006, độ chùng thấp Grade 270.
Kho cap
1 cap ban le
Nêm neo công cụ, nêm neo công tác - Tool anchorage, Working anchorage QMV13G-7, OVM13G-7, QMV13G-4, OVM13G-4, QMV13G-12, OVM13G-12...

It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai