Neo công cụ các loại (Từ 1 lỗ - 31 lỗ, dùng cho cáp dự ứng lực loại 12.7mm và 15.24mm)

12Neo công cụ: Neo công cụ là loại neo, được lắp vào đầu kích căng kéo kiểu YCW, YCQ để phục vụ công tác thi công căng kéo cốt thép dự ứng lực. Các loại neo công cụ phổ biến là loại neo:1 lỗ, 4 lỗ, 7 lỗ, 12 lỗ, 19 lỗ, 21 lỗ, 22 lỗ, 27 lỗ, 31 lỗ. Theo đường kính cáp căng kéo thì có 2 loại neo công cụ là neo công cụ dùng cho cáp 12.7mm và neo công cụ dùng cho cáp 15.24mm...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC LOẠI NEO CÔNG CỤ 
1 Thong so neo cong cu
Nêm neo công cụ, nêm neo công tác - Tool anchorage, Working anchorage QMV13G-7, OVM13G-7, QMV13G-4, OVM13G-4, QMV13G-12, OVM13G-12...
It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai