Răng khoan đá - gầu khoan đá đường kính lớn

Răng khoan đá, kiểu răng bi và răng khế dùng cho các loại máy khoan QJ250, RCD, KP350, các loại răng từ 6 inch ->12 inch: 750 usd/bộ

Răng khoan đá: Chuyên dùng để lắp vào các gầu khoan đá đường kính từ 1.2-3m, dùng cho các loại máy khoan đá kiểu RCD 500, QJ250, KP350, GPS20...3 rang khoan dau dan2 rang khoan qua na2 rang khoan bi 13 rang khoan bi

Răng khoan đá – Carbide teeth drill – Fruit star teeth drill QJ250, RCD 2000, BG36, BG40, SR365RC10, SR360RC10, CK2000...
It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai