Gối cầu cao su, gối chậu tải trọng lớn, khe co giãn cao su, khe co giãn răng lược, khe co giãn kiểu ray độ dịch chuyên từ 30-350mm.

Goi cau 1Gối cầu cao su cốt bản thép chuyên dùng để kê các dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực lên mố trụ. Có hai loại gối cầu, là gối cố định và gối di động. Gối di động, ngoài các lớp cao su bọc thép, còn có lớp PTFE bao phủ để giảm ma sát khi dầm cầu dịch chuyển...goi cau chung
- Gối cầu cao su cốt thép – Rubber bearing GJZ, GJZF4; Khe co giãn – Steel expansion joint, type C, Z, F, E; Finger expansion joint MS-RS220-20A, RN30-50A, SWF80-SWF320; Aluminum alloy expansion joint WR50, WR75; Rubber expansion joint F230, F250, F260, F264, F270...
- Răng khoan đá – Carbide teeth drill – Fruit star teeth drill QJ250, RCD 2000, BG36, BG40, SR365RC10, SR360RC10, CK2000...
- Máy ép quế, máy ép thủy lực, máy ép giấy - Cinnamon press machine; paper press machine, hydraulic press machine...
It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai