Máy chùn và tiện ren thép xoắn trong thi công cọc khoan nhồi

Để tăng khả năng chịu lực của cốt thép, tiết kiệm thép trong công nghệ thi công cọc khoan nhồi. Người ta đã sử dụng phương pháp nối cốt thép bằng mối ghép ren thông qua các "mang sông". Để làm được việc đó, phải sử dụng các loại máy chùn, máy tiện ren như ở dưới đây
May chun dau thep 2
May chun dau thep 1
2 noi cot thep
It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai