Bán và cho thuê thiết bị thi công sàn nhà dự ứng lực

Chúng tôi nhận:
Cung cấp các loại vật tư, thiết bị phục vụ thi công sàn nhà dự ứng lực như:
+ Các loại neo dẹt 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ dùng cho cáp 12,7mm và 15,24mm
+ Các loại cáp dự ứng lực: Đường kính 12,7mm; 15,24mm có vỏ bọc và không vỏ bọc
+ Các loại kích căng kéo 1 sợi cáp YCQ25Q, kích đánh rối cáp YH3....
+ Máy bơm dầu ZB4, máy bơm vữa UB3C, UBJ-3, máy trộn vữa JW190, JW180, UBJ
Nhận thi công thuê các loại sàn dự ứng lực phục vụ thi công nhà cao tầng

It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai