Hình ảnh neo dự ứng lực

Một số hình ảnh trong kho hàng công ty Việt Đức: Các loại neo tròn OVM, QMV, neo dẹt BM  phục vụ thi công cầu, thi công nhà cao tầng, thi công xiclo xi măng, thi công cột điện...
- Hình ảnh neo tròn: QMV phục vụ thi công cầu, xi clô xi măng...
+ Bản neo công tác
+ Lò xo (cốt xoắn)
- Neo dẹt BM loại 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ...dùng cho cáp 12,7mm và 15,24mm phục vụ thi công sàn nhà dự ứng lực:
It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai