Hình ảnh cáp dự ứng lực (pc strand)

Một số hình ảnh trong kho hàng công ty Việt Đức: Cáp dự ứng lực (pc strand) đường kính 12,7mm và 15,24mm phục vụ thi công cầu, thi công nhà cao tầng, thi công xiclo xi măng, thi công cột điện...
Xuất hàng cho khách: Bán cáp lẻ từ 5kg đến 2000 kg; bán buôn cáp theo cuộn, theo container


It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai