Thiết bị kiểm tra sức chịu tải của cọc khoan nhồi

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC KHOAN NHỒI 1.Tổng quan về hệ thống thiết bị kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi theo phương pháp thử tĩnh Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của đất nước, việc xây

Bán và cho thuê kích nâng dầm thay gối cầu

Chúng tôi bán và cho thuê các loại kích nâng dầm thay gối cầu. Hệ thống thiết bị đồng bộ, có bảng điều khiển tự động hoặc điều khiển bằng dây dẫn, điều khiển trực tiếp bằng tay. Lực nâng của hệ thiết bị từ 50 tấn ->3000 tấn. - Kích căng kéo

Bán và cho thuê thiết bị căng kéo dầm BTCT dự ứng lực

Chúng tôi bán và cho thuê các thiết bị phục vụ quá trình thi công căng kéo cốt thép dự ứng lực như: Kích căng kéo, máy bơm dầu, máy bơm vữa, máy trộn vữa, máy luồn cáp, neo công cụ theo tháng, theo

Bán và cho thuê thiết bị căng kéo dự ứng lực

Chúng tôi bán và cho thuê các thiết bị phục vụ quá trình thi công căng kéo cốt thép dự ứng lực như: Kích căng kéo, máy bơm dầu, máy bơm vữa, máy trộn vữa, máy luồn cáp, neo công cụ theo tháng theo

Bán và cho thuê thiết bị căng kéo dầm bê tông cốt thép DƯL

Chúng tôi bán và cho thuê các thiết bị phục vụ quá trình thi công căng kéo cốt thép dự ứng lực như: Kích căng kéo, máy bơm dầu, máy bơm vữa, máy trộn vữa, máy luồn cáp, neo công cụ theo tháng, theo

Bán và cho thuê kích rút tự động và liên tục

Bán và cho thuê kích rút tự động và liên tục Bán và cho thuê các loại kích rút có tải trọng lớn và liên tục. Từ 150 tấn ->10.000 tấn, để phục vụ nâng hạ dầm cầu có tải trọng và chiều cao yêu cầu lớn, độ chính xác cao tính đến mm, như: cầu vòm nhồi bê tông, dầm cầu kiểu hộp đúc sẵn. - Kích
It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.

Đối tác


Cap thien tanOVMQMV TASCO tong cty duong sat Tong Cty XDCTGT1Tong cty XDCTGT4Tong cty XDCTGT6Tong cty XDCTGT8Tong ctyXDCTGT5Ttruong DH GTVTTruong DH CN GTVTVien KHCN GTVTVien KHCN Xay DungVINACONEX9VINACONEX Xuan Mai